Tuinberegening Verlinden logo

PutboringenDe Belgische wetgeving heeft bepalingen voorzien om een putboring te mogen uitvoeren en om de gewenste hoeveelheden grondwater te mogen oppompen.

Ondiepe waterputten boren

In vele gevallen zal In Vlaanderen een ondiepe boring van een zes tot tien meter diepte reeds volstaan om er een middelmatige tuin mee te kunnen besproeien, met uitsluiting van die locaties waar waterdichte kleilagen op een te geringe diepte aanwezig zijn, of indien geen zandlagen met een goede doorlaatbaarheid gevonden worden.

Met ondiepe boringen heeft men wel meer kans om met ijzerhoudend water geconfronteerd te worden, dit is niet in het voordeel van de plantengroei.

Ondiepe boringen hebben het grote voordeel van zeer prijsgunstig te zijn, zij zijn met de huidige stadswaterprijzen en milieuheffingen zeer snel afgeschreven.

Hier komt bij dat voor particulier gebruik met minder dan 10 m/ dag alleen maar meldingsplicht is en op het verbruik de taksen heel laag liggen.

Hoe en waar kan een boring gemaakt worden ?

Eerst en vooral moet men verschillende zaken in overweging nemen :

Beschikt de klant over voldoende ruimte om een boortoren op het terrein te laten komen ?
Wat is de geologische ligging?
Hoeveel debiet per uur wordt er gewenst?
Hoeveel druk heeft het waterleidingnet nodig?
Voor welke doeleinden gaat men het water toepassen?
Wenst men het water ook te gebruiken als drinkwater?

In het algemeen is men van mening dat grondwater van onberispelijke kwaliteit is als men maar diep genoeg boort.

Dit is niet altijd het geval, men moet als boorbedrijf over voldoende geologische kennis en over een grote praktijk ervaring beschikken om een klant die een waterputboring wenst te laten uitvoeren te kunnen begeleiden in zijn keuze.

naar boven

design & cms : Softswoon